top of page

משמעות המונח ארטרוסקופיה- ארטרו-מפרק, סקופ-הסתכלות.

באמצעות החדרת מצלמה זעירה אל המפרק דרך חתך באורך של מספר מילימטרים, ניתן לאבחן ו/או לנתח באופן המדויק ביותר, בעיות ומצבים הדורשים התערבות כירורגית, תוך הימנעות מסיבוכים אפשריים, וזמן החלמה קצר יחסית.

לעומת זאת הליך ניתוחי "פתוח", כרוך בפציעת הרקמות העוטפות של המפרק, ההסתברות לזיהומים גדולה יותר, זמן החלמה ממושך הרבה יותר, אבל יתרונו של ההליך הניתוחי ה"פתוח" הוא רמת דיוק גבוהה יותר.

בהליך ארטרוסקופי, מכשיר אופטי זעיר מוחדר אל המפרק, דרך חתך מינימלי, ומצלם את פנים המפרק. המנתח רואה בהגדלה את הנעשה, על גבי מסך טלויזיה. יש באפשרות המנתח לנתב את המצלמה ויש באפשרותו לבצע הליכים שאינם אבחנתיים, בעזרת החדרת כלי ניתוח זעירים.

בעזרת אבחון בהליך ארטרוסקופי, ניתן להעריך, ברמת דיוק מיטבית, את הפגיעה, ברקמות החיבור השונות, המייצבות את השלד כגון קרעים ברצועות וגידים, פגיעה בסחוס ובעצמות השלד, העלולים לגרום להגבלה בטווח התנועה או לכאבים כרוניים.

בעת הליך ארטרוסקופי לאבחון, יתכן ויווצר מצב בו יש צורך לבצע הליך כירורגי אותו ניתן לעשות בעזרת החדרת כלים ניתוחיים זעירים, דרך חתך מינימלי נוסף.

גם את ההליך הניתוחי מבצע המנתח באמצעות המצלמה הזעירה, כאשר הוא רואה בהגדלה על המסך את המתרחש.

בעזרת ניתוחים ארטרוסקופים אפשר לבצע תפירה של רצועות שנקרעו, לטפל בהדבקות של רקמות, כריתת כיסת גנגליון, ושטיפה של דלקות ממפרקים, תיקון פגיעות בסחוס או סיוע בקיבוע שבר, הוצאת גופים זרים מהמפרק ועוד.

ארטרוסקופיה מבוצעת בהרדמה כללית.

בסיום הליך הניתוח הארטרוסקופי, החתך הזעיר נחבש. מומלצת מנוחה של יומיים שלושה ימים, לאחר מכן בהדרגתיות, הפעלה של המפרק המנותח. התאוששות צפויה תוך מספר ימים.

סיבוכים אפשריים אך נדירים בהליך ארטרוסקופיה יכולים להיות זיהומים, פגיעה עצבית, פגיעה בגידים, פגיעה בעור, נימול. בכל מקרה של סיבוך רצוי לפנות אל הרופא המנתח לסיוע.

ארטרוסקופיה של היד - כירורגיה זעיר פולשנית
bottom of page