אצבע פטיש  Mallet finger (במבוגר), היא מצב של עיוות אצבע, הנגרם מפגיעה במערכת הגידים המיישרים של האצבע, המונע יישור אקטיבי של המפרק האחרון באצבע הפגועה.

אצבע פטיש נפוצה בקרב ספורטאים ומופיעה בעיקר לאחר חבלה ישירה כתוצאה מנפילה, ופציעות במשחקי כדורסל, כדורעף.

הגורמים לאצבע פטיש:

אצבע פטיש יכולה להיגרם גם מפציעה חודרת, הגורמת לפגיעה בהמשכיות הגיד המיישר של המפרק הפגוע או שבר בעצם באזור החיבור עם הגיד.

מאפיינים לאצבע פטיש:

המאפיינים לאצבע פטיש הם כאבים ונפיחות סביב מפרק רחיקני של האצבע שנפגעה, עיוות בכיפוף של המפרק, ללא יכולת לבצע יישור אקטיבי של הגליל המרוחק של האצבע.

 

אבחון אצבע פטיש:

חשוב מאוד להיבדק על ידי כירורג של היד, בכדי להעריך את חומרת הפציעה.

בהסתכלות- מראה אופייני של כיפוף ללא יכולת יישור של מפרק רחיקני של האצבע הפגועה (מראה של פטיש עץ). שטף דם סביב או מתחת לציפורן מעיד על עוצמת הפגיעה ומחשיד לקרע גיד או שבר.

צילומי רנטגן- במידה ויש שבר של שפה גבית של בסיס הגליל, באיזור חיבור הגיד המיישר, נבדק גודל השבר והשפעתו על יציבות המפרק. במידה ואין שבר, החשד עולה לקרע במערכת המיישרת.

דרכי טיפול באצבע פטיש:

לאחר בדיקה קלינית של האצבע וביצוע צילומי רנטגן, ניתן לתכנן את הטיפול.

במידה ואין שבר, ואין פציעה חיצונית של העור- הטיפול המומלץ הינו שמרני.

הטיפול השמרני- מסתכם בחבישה של סד שמיישר את המפרק האחרון של האצבע הפגועה ומאפשר הפעלה של יתר המפרקים באותה אצבע. את הסד יש לחבוש באופן רצוף, ללא הסרה למשך כחודשיים שבסיומם  טיפול פזיותרפיה לשיקום טווחי תנועות של האצבע.

 

במידה ואובחן שבר, יש להעריך את גודלו והאם קיימת פגיעה ביציבות המפרק. במידה והשבר גדול ופוגע ביציבות- מומלץ טיפול ניתוחי.

הטיפול הניתוחי- במהלכו מחדירים שתי סיכות דרך העור (ללא פתיחה של העור) הסיכות מאפשרות שמירה על יציבות המפרק עד החלמת השבר ולאחר מכן הן מוסרות.

במידה וקיים שבר, אך ללא חשש לפגיעה ביציבות המפרק, ניתן לטפל בסד כמו שמתואר למעלה. במקרה זה משך הקיבוע הינו של 4-6 שבועות וביקורת נעשית על ידי צילומי רנטגן.

אצבע פטיש Mallet Finger
drcovo.com
drcovo.com
drcovo.com
drcovo.com e
drcovo.com e
drcovo.com e

"Shiba" Medical Center Tel HashomerHand surgery department

Ramat GanShai Medical Center– Private Medical Service Tel Hashomer, 4th Gildsgaim St.

Kfar Saba: Eli Horowitz 12.

Postal AddressDr. Alon Covo, 10th HaGanim St.

P.O. Box 3824 Hod Hasharon 4522174.

E-Mail: drcovo@drcovo.com

Appointments and messages054-7232194

מרכז רפואי "שיבא" תל השומר: המחלקה לכירורגיה של היד

מרפאת רמת גן: מרכז רפואי שי- שר"פ תל השומר, רחוב גילדסגיים 4.

מרפאת כפר סבא: מדיקל השרון- רחוב אלי הורביץ 12.

כתובת למשלוח דואר: ד"ר אלון קובו, רחוב הגנים 10 ת.ד. 3824,

הוד השרון, 4522174

דוא"ל: drcovo@drcovo.com

טלפון לזימון תורים והשארת הודעות: 054-7232194

המידע, העצות והתרגילים באתר הינם כללים וחלקיים בלבד ואינם באים להחליף יעוץ אישי מקצועי של רופא.

ד"ר קובו אינו אחראי לנזק שיגרם עקב הסתמכות על מידע זה, ולהתאמת או אי התאמת המידע, העצות והטיפולים לכל מטופל. המידע, העצות והתרגילים אינם מהווים תחליף או תוספת לפרוטוקול הרפואי.

המידע המובא באתר הינו כללי ומשותף לכלל הגולשים ולא חלה עליו סודיות מידע. בכל מקרה של סיבוך באזור הכאב או ספק או שאלה לגבי המידע שניתן באתר, יש לפנות מיד לרופא המטפל.

The information, advice and practices given in this web page are general and partial only and do not seek to replace professional personal advice given by a physician.

Dr. Covo bears no responsibility to any damage caused based on this information or to the degree in which the information, advice and treatment fit each and every patient. The information, advice and practices do not come as replacement or addition to the medical protocol. The information given in this site is general and common to all visitors and is not subject to confidentiality

In any case of complication in the area of the pain, of doubt or question about the information given in this web page, it is important to contact the treating physician immediately.