top of page

אצבע פטיש  Mallet finger (במבוגר), היא מצב של עיוות אצבע, הנגרם מפגיעה במערכת הגידים המיישרים של האצבע, המונע יישור אקטיבי של המפרק האחרון באצבע הפגועה.

אצבע פטיש נפוצה בקרב ספורטאים ומופיעה בעיקר לאחר חבלה ישירה כתוצאה מנפילה, ופציעות במשחקי כדורסל, כדורעף.

הגורמים לאצבע פטיש:

אצבע פטיש יכולה להיגרם גם מפציעה חודרת, הגורמת לפגיעה בהמשכיות הגיד המיישר של המפרק הפגוע או שבר בעצם באזור החיבור עם הגיד.

מאפיינים לאצבע פטיש:

המאפיינים לאצבע פטיש הם כאבים ונפיחות סביב מפרק רחיקני של האצבע שנפגעה, עיוות בכיפוף של המפרק, ללא יכולת לבצע יישור אקטיבי של הגליל המרוחק של האצבע.

 

אבחון אצבע פטיש:

חשוב מאוד להיבדק על ידי כירורג של היד, בכדי להעריך את חומרת הפציעה.

בהסתכלות- מראה אופייני של כיפוף ללא יכולת יישור של מפרק רחיקני של האצבע הפגועה (מראה של פטיש עץ). שטף דם סביב או מתחת לציפורן מעיד על עוצמת הפגיעה ומחשיד לקרע גיד או שבר.

צילומי רנטגן- במידה ויש שבר של שפה גבית של בסיס הגליל, באיזור חיבור הגיד המיישר, נבדק גודל השבר והשפעתו על יציבות המפרק. במידה ואין שבר, החשד עולה לקרע במערכת המיישרת.

דרכי טיפול באצבע פטיש:

לאחר בדיקה קלינית של האצבע וביצוע צילומי רנטגן, ניתן לתכנן את הטיפול.

במידה ואין שבר, ואין פציעה חיצונית של העור- הטיפול המומלץ הינו שמרני.

הטיפול השמרני- מסתכם בחבישה של סד שמיישר את המפרק האחרון של האצבע הפגועה ומאפשר הפעלה של יתר המפרקים באותה אצבע. את הסד יש לחבוש באופן רצוף, ללא הסרה למשך כחודשיים שבסיומם  טיפול פזיותרפיה לשיקום טווחי תנועות של האצבע.

 

במידה ואובחן שבר, יש להעריך את גודלו והאם קיימת פגיעה ביציבות המפרק. במידה והשבר גדול ופוגע ביציבות- מומלץ טיפול ניתוחי.

הטיפול הניתוחי- במהלכו מחדירים שתי סיכות דרך העור (ללא פתיחה של העור) הסיכות מאפשרות שמירה על יציבות המפרק עד החלמת השבר ולאחר מכן הן מוסרות.

במידה וקיים שבר, אך ללא חשש לפגיעה ביציבות המפרק, ניתן לטפל בסד כמו שמתואר למעלה. במקרה זה משך הקיבוע הינו של 4-6 שבועות וביקורת נעשית על ידי צילומי רנטגן.

אצבע פטיש Mallet Finger
bottom of page