top of page

בדיקות הנדרשות טרום ניתוח, מחולקות לפי גיל המנותח ומצב גופני.

ספירת דם, דרושה לכולם.

נשים מעל גיל 40, נדרשות גם לבדיקת א.ק.ג.

גברים מעל גיל 50 נדרשים גם לא.ק.ג.

גברים ונשים מעל גיל 60, נדרשים גם לצילום חזה.

ומעל גיל 65, גם לבדיקת תפקודי כליה.

ילדים ומבוגרים החולים במחלות של כלי דם, וריאות נדרשים גם לצילום חזה וא.ק.ג..

ילדים ומבוגרים החולים במחלות ממאירות, נדרשים גם לתפקודי קרישה וצילום חזה.

ילדים ומבוגרים החולים במחלות כבד, נדרשים גם לתפקודי קרישה, אלקטרוליטים ותפקודי כבד.

ילדים ומבוגרים החולים במחלות כליה, נדרשים גם לאלקטרוליטים ולתפקודי כליה.

בדיקות הנדרשות טרום ניתוח
bottom of page